Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 2 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Biểu diễn số theo mẫu: 1983 = 1 × 1000 + 9 × 100 + 8 × 10 + 3.

Câu hỏi:

Biểu diễn số \(\overline {1a9b} \) theo mẫu: \(1983 = \;1 \times 1000 + 9 \times 100 + 8 \times 10 + 3\)

Lời giải:

Số \(\overline {1a9b} \) gồm 1 nghìn, a trăm, 9 chục và b đơn vị. 

Do đó ta có thể biểu diễn số \(\overline {1a9b} \), như sau:

\(\overline {1a9b}  = 1 \times 1000 + a \times 100 + 9 \times 10 + b\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan