Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 4 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy sắp xếp các số trong tập hợp sau theo thứ tự tăng dần: X = {2029; 2021; 2015; 2026; 2027; 2019; 2028; 2030}

Câu hỏi:

Hãy sắp xếp các số trong tập hợp sau theo thứ tự tăng dần:

X = {2029; 2021; 2015; 2026; 2027; 2019; 2028; 2030}

Phương pháp:

Bước 1: So sánh số chữ số của 2 số. Số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn, số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.

Bước 2: Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

Lời giải:

Trong tập hợp X các số đều có chữ số hàng nghìn là 2, chữ số hàng trăm là 0.

Các chữ số hàng chục có:

- Chữ số hàng chục là 1: 2015; 2019

Các số có cùng chữ số hàng chục, ta so sánh các chữ số hàng đơn vị với nhau, ta được:

- Chữ số hàng chục là 1: 2015 < 2019

- Chữ số hàng chục là 2: 2021< 2026 < 2027 < 2028 < 2029

- Chữ số hàng chục là 3: 2030

Do đó 2015 < 2019 < 2021< 2026 < 2027 < 2 028 < 2029 < 2030

Vậy các số trong tập hợp được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

2015; 2019; 2021; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan