Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hãy thay đổi vị trí của một que tăm trong phép tính dưới đây để được phép tính đúng.

Câu hỏi:

Hãy thay đổi vị trí của một que tăm trong phép tính dưới đây để được phép tính đúng.

Lời giải:

Phép tính ở đề bài là: 9  1 =10 là phép tính sai. Ta có thể sửa lại theo hai cách sau:

Cách 1: Chuyển số bị trừ IX thành số XI.

Chuyển I của số IX (số bị trừ) lên trước X thành số XI (số bị trừ sẽ thay đổi từ 9 thành 11).

Ta có phép tính: 11  1 =10 là phép tính đúng.

Hay XI  I = X.

Cách 2: Chuyển I ở số bị trừ thành I ở hiệu.

Ta đổi như sau để được phép tính đúng:

 

(10 - 1 = 9 )

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan