Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 5 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết số La Mã của các số sau: 14; 18; 26

Câu hỏi:

Viết số La Mã của các số sau: 14; 18; 26

Phương pháp:

Khi viết số La Mã cần lưu ý:

- Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm (nhỏ hơn chữ số gốc) và không được thêm quá 3 lần số.

- Số viết bên trái thường là trừ đi. Điều này có nghĩa là lấy số gốc trừ đi số đứng bên trái sẽ ra giá trị của phép tính. Số bên trái sẽ nhỏ hơn số gốc.

Lời giải:

Số La Mã của các số 4; 6; 8; 10; 20 lần lượt là: IV; VIVIIIX; XX

Ta có: 14 = 10 + 4, số La Mã của số 14 ta ghép X và IV được XIV

18 = 10 + 8, số La Mã của số 14 ta ghép X và VIII được XVIII

26 = 20 + 6, số La Mã của số 26 ta ghép XX và VI được XXVI.

Vậy số La Mã của các số 14; 18; 26 lần lượt là: XIV; XVIII; XXVI.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan