Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Theo nguồn ước tính của CIA World Factbook, tính đến tháng 12 năm 2020, dân số Trung Quốc là 1441457889 người và dân số Ấn Độ là 1386638130 người.

Câu hỏi:

Theo nguồn ước tính của CIA World Factbook, tính đến tháng 12 năm 2020, dân số Trung Quốc là 1441457889 người và dân số Ấn Độ là 1386638130 người.

a) Hãy viết cách đọc các số chỉ dân số này.

b) Dân số nước nào lớn hơn?

Phương pháp:

Bước 1:  Tách số thành các lớp, mỗi lớp 3 hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Bước 2:  Đọc số dựa vào cách đọc số có ba chữ số kết hợp với đọc tên lớp đó (trừ lớp đơn vị).

Lời giải:

a) Cách đọc các số chỉ dân số trên là:

1 441 457 889: một tỉ bốn trăm bốn mươi mốt triệu bốn trăm năm mươi bảy nghìn tám trăm tám mươi chín

1 386 638 130: một tỉ ba trăm tám mươi sáu triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn một trăm ba mươi.

b) Ta so sánh hai số 1 441 457 889 và 1 386 638 130.

Chữ số hàng tỉ của hai số trên đều là 1

Chữ số hàng trăm triệu của số 1 441 457 889 là 4

Chữ số hàng trăm triệu của số 1 386 638 130 là 3

Vì 4  > 3 nên 1 441 457 889 > 1 386 638 130

Vậy dân số Trung Quốc lớn hơn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan