Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 20 tiết 1 trang 72 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tính. Đặt tính rồi tính. Viết phép tính đúng thu được sau khi chuyển một que tính ở kết quả trong hình bên. Tô màu vàng cho những bóng đèn phát sáng. Biết bóng đèn chỉ phát sáng nếu nó được nối bởi hai số có tổng là 60.

Câu 1 (Bài 20, tiết 1) trang 72, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tính

Phương pháp:

Thực hiện cộng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải:

Em thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ được kết quả như sau:

Câu 2 (Bài 20, tiết 1) trang 72, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

75 + 16                       59 + 17                       24 + 66                       33 + 45

..........                        ...........                       ...........                       ...........

..........                        ...........                       ...........                       ...........

..........                        ...........                       ...........                       ...........

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng lần lượt các số từ phải sang trái.

Lời giải:

Em đặt tính sao cho các chữ số thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục.

 

Câu 3 (Bài 20, tiết 1) trang 72, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết phép tính đúng thu được sau khi chuyển một que tính ở kết quả trong hình bên:

..................................................................................................................................

Phương pháp:

Ta nhận thấy kết quả trong phép cộng trên chưa đúng.

Thực hiện đặt tính (hoặc tính nhẩm) rồi ghi lại phép tính đúng vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em thực hiện chuyển 1 que tính để được kết quả đúng:

Câu 4 (Bài 20, tiết 1) trang 72, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Tô màu vàng cho những bóng đèn phát sáng. Biết bóng đèn chỉ phát sáng nếu nó được nối bởi hai số có tổng là 60.

Phương pháp:

Tìm hai số có tổng là 60 trong hình vẽ rồi tô màu cho các bóng đèn nối hai số đó.

Lời giải:

Em thực hiện phép tính cộng hai số với nhau:

15 + 45 = 60, 45 + 45 = 90, 15 + 15 = 30

Em tô được hai bóng đèn dưới đây:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan