Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 20 tiết 2 trang 73, 74 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đặt tính rồi tính. Nối dây cứu hỏa với trụ cứu hỏa thích hợp (theo mẫu). Nối (theo mẫu). Buổi sáng, cô Hoa thu hoạch được 17 l mật ong. Buổi chiều, cô Hoa thu hoạch được 23 l. Hỏi ngày hôm đó cô Hoa thu hoạch được bao nhiêu lít mật ong?

Câu 1 (Bài 20, tiết 2) trang 73, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

45 + 7                         19 + 79                       34 + 58                       37 + 53

........                           ..........                        ..........                        ...........

........                           ..........                        ..........                        ...........

........                           ..........                        ..........                        ...........

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng lần lượt các số từ phải sang trái.

Lời giải:

Em đặt tính sao cho các chữ số thẳng cột với nhau, rồi thực hiện cộng lần lượt chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

Câu 2 (Bài 20, tiết 2) trang 73, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Nối dây cứu hỏa với trụ cứu hỏa thích hợp (theo mẫu).

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) phép cộng ghi trên trụ cứu hỏa rồi nối với số thích hợp trên mỗi cuộn dây.

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

20 + 30 = 50, 15 + 55 = 70, 7 + 56 = 63, 83 + 8 = 91

Em nối như sau:

Câu 3 (Bài 20, tiết 2) trang 73, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Phương pháp:

Đặt tính rồi tính (hoặc tính nhẩm) để tìm kết quả phép cộng ghi trên mỗi ô tô rồi nối với số thích hợp.

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính:

35 + 6 = 41, 27 + 37 = 64, 8 + 19 = 27, 67 + 17 = 84

Em có thể nối như sau:

Câu 4 (Bài 20, tiết 2) trang 74, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Buổi sáng, cô Hoa thu hoạch được 17 mật ong. Buổi chiều, cô Hoa thu hoạch được 23 l. Hỏi ngày hôm đó cô Hoa thu hoạch được bao nhiêu lít mật ong?

Phương pháp:

Số lít mật ong cô Hoa thu được cả ngày = Số lít mật ong thu hoạch buổi sáng + Số lít mật ong thu hoạch buổi chiều.

Lời giải:

Buổi sáng cô Hoa thu hoạch được 17 lít mật ong, buổi chiều cô Hoa thu hoạch được 23 lít. Tính số lít cả ngày cô Hoa thu hoạch được nên em có phép tính cộng 17 + 23 = 40 lít. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cả ngày hôm đó cô Hoa thu hoạch được tất cả số lít mật ong là:

17 + 23 = 40 (l)

Đáp số: 40 lít mật ong.

Câu 5 (Bài 20, tiết 2) trang 74, VBT Toán 2 tập 1

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Con sâu phải bò ...... cm để đến chiếc lá.

Phương pháp:

Khoảng cách giữa con sâu và chiếc lá là 36 cm + 15 cm = 51 cm.

Lời giải:

Con sâu phải bò tất cả hai đoạn, một đoạn dài 36 cm và một đoạn dài 15 cm. Em thực hiện phép tính cộng 36 + 15 = 51 cm.

Con sâu phải bò 51 cm để đến chiếc lá.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan