Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 2.11 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hình học 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (DBC) và (DMN).

Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm M và N sao cho . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (DBC) và (DMN).

Giải:

(h.2.29)

\(\left\{ \matrix{
M \in AB \hfill \cr 
N \in AC \hfill \cr} \right. \Rightarrow MN \subset \left( {ABC} \right)\)

Trong tam giác ABC ta có:

\({{AM} \over {AB}} = {{AN} \over {AC}} \Rightarrow MN\parallel BC\)

Hiển nhiên \(D \in \left( {DBC} \right) \cap \left( {DMN} \right)\)

\(\left\{ \matrix{
BC \subset \left( {DBC} \right) \hfill \cr
MN \subset \left( {DMN} \right) \hfill \cr
BC\parallel MN \hfill \cr} \right.\)

\( \Rightarrow \left( {DBC} \right) \cap \left( {DMN} \right) = Dx\) và \(Dx\parallel BC\parallel MN\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 - Xem ngay

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Bài viết liên quan