Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 23.1 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Hãy điền những chữ và số thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

Hãy điền những chữ và số thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Một mol nguyên tử Cu có khối lượng ............ g và một mol nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng ...........  g kết hợp với nhau tạo thành một ............ CuS có khối lượng ............. g.

b) .............. g chì kết hợp với .............. g oxi tạo ra một mol phân tử  Pb3O4  có khối lượng ........... g.

c) Trong 342 g đường C12H22O  có ...........  mol .............. C, ................ mol ............... H và ............... mol ............. O. Khối lượng của .............. C là ............. g, khối lượng của ............... H là ............. g, khối lượng của ............. O là ............... g.

Giải 

Điền lần lượt là :

a) Một mol nguyên tử Cu có khối lượng 64 g và một mol nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng 32 g kết hợp với nhau tạo thành một mol phân tử CuS có khối lượng 96 g.

b) 621(207x3) g chì kết hợp với 64 (16X4) g oxi tạo ra một mol phân tử  Pb3O có khối lượng 685 g.

c) Trong 342 g đường C12H22O  có 12  mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H và 11 mol nguyên tử O. Khối lượng của 12 mol nguyên tử C là 144 g, khối lượng của 22 mol nguyên tử H là 22 g, khối lượng của 11 mol nguyên tử  O là 176g.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan