Bài 28.7 Trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lítệ Sau đó, người ta dùng khí cacbonic CO2 để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở lại thăng bằng ?

Trên đĩa cân, ở vị trí cân bằng, có đặt một cốc có dung tích là 0,5 lítệ Sau đó, người ta dùng khí cacbonic CO2 để đẩy không khí khỏi cốc đó. Hỏi phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân bao nhiêu để cân trở lại thăng bằng ?

Biết rằng khí CO2 nặng gấp 1,5 lần không khí, thể tích khí CO2 tính ở đktc.

Giải

Khối lượng của 0,5 lít CO2 : \({{44 \times 0,5} \over {22,4}}(g)\)

Khối lượng của 0,5 lít không khí: \({{0,5 \times 44} \over {22,4 \times 1,5}}(g)\)

Khi thay không khí bằng CO2 thì khối lượng khí trong cốc tăng lên : 

\({{44 \times 0,5} \over {22,4}} - {{0,5 \times 44} \over {22,4 \times 1,5}} = {{11} \over {33,6}} \approx 0,33(g)\)

Phải đặt thêm vào đĩa cân bên kia quả cân có khối lượng 0,33 g để cân trở lại thăng bằng.

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan