Bài 29.20 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ khoảng 100 kg khí cacbonic và sau khi đồng hoá cây cối nhả ra khí oxi

Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ khoảng 100 kg khí cacbonic và sau khi đồng hoá cây cối nhả ra khí oxi. Hãy tính khối lượng khí oxi do cây cối trên 5 hecta đất trồng sinỊi ra mỗi ngày. Biết rằng số mol khí oxi cây sinh ra bằng số mol khí cacbonic hấp thụ.

Trả lời 

Đổi 100kg=100000g

\({n_{C{O_2}}} = {m \over M} = {{100000} \over {44}} = {n_{{O_2}}}\) sinh ra trên mỗi hecta trong mỗi ngày.

Khối lượng khí \({O_2}\) sinh ra trên 5 hecta trong 1 ngày là:

\({m_{{O_2}}} = {{100000 \times 5} \over {44}} \times 32 = 363636(g)\)

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan