Bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 trang 9 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc a0 rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ?

3.1.  Kéo lệch con lắc đơn ra khỏi vị trí cân bằng một góc \({\alpha _0}\) rồi buông ra không vận tốc đầu. Chuyển động của con lắc đơn có thể coi như dao động điều hoà khi nào ?

A. Khi \({\alpha _0}\) = 60°.                  B. Khi \({\alpha _0}\) = 45°.

C. Khi \({\alpha _0}\) = 30°                   D. Khi \({\alpha _0}\) nhỏ sao cho sin\({\alpha _0}\) = \({\alpha _0}\) (rad)

3.2.   Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (sin\({\alpha _0}\) = \({\alpha _0}\) (rad) ). Chu kì dao động của nó được tính bằng công thức nào ?

A. \(T = \displaystyle2\pi \sqrt {{g \over l}} \)      B. \(T = \displaystyle2\pi \sqrt {{l \over g}} \)

C. \(T = \displaystyle{\pi  \over 2}\sqrt {{l \over g}} \)        D.\(T = \displaystyle 2\pi \sqrt {gl} \)

3.3.  Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ (\({\alpha _0}\) < 15°). Câu nào sau đây là sai đối .với chu kì của con lắc ?

A. Chu kì phụ thuộc chiều dài của con lắc.

B. Chu kì phụ thuộc vào gia tốc trọng trường nơi có con lắc.

C. Chu kì phụ thuộc vào biên độ dao động.

D. Chu kì không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc.

3.4.   Tại cùng một nơi trên mặt đất, nếu chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài l là 2 s thì chu kì dao động điều hoà của con lắc đơn chiều dài 2l là

A. \( 2 \sqrt{2}\) s.              B. 4 s.             C. 2 s.      D. \( \sqrt{2}\)  s.

3.5.  Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc (\({\alpha _0}\)). Tại li độ góc bằng bao nhiêu thì thế năng của con lắc bằng nửa động năng của con lắc ?

A.\(\displaystyle{{{\alpha _0}} \over {\sqrt 2 }}\)     B. \(\displaystyle{{{\alpha _0}} \over {2 }}\) .             C. \(\displaystyle{{{\alpha _0}} \over {\sqrt 3 }}\) .        D. \(\displaystyle{{{\alpha _0}} \over {3 }}\) 

3.6.  Tại một nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn và một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với cùng chu kì. Biết con lắc đơn có chiều dài 49 cm và lò xo có độ cứng 10 N/m. Vật nhỏ của con lắc lò xo có khối lượng là

A. 0,125 kg.     B. 0,500 kg.       C. 0,750 kg.     D. 0,250 kg.

Đáp án 3.1 -D; 3.2-B; 3.3 - C; 3.4 - D; 3.5 - C; 3.6 - B

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
D B C A C B

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.

Bài viết liên quan