Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.11 trang 10 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Một con lắc đơn dài 1,2 m dao động tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2.

3.11. Một con lắc đơn dài 1,2 m dao động tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng theo chiều dương một góc \(\alpha\)0 = 10° rồi thả tay.

a) Tính chu kì dao động của con lắc.

b) Viết phương trình dao động của con lắc.

c) Tính tốc độ và gia tốc của quả cầu con lắc khi nó qua vị trí cân bằng.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Tính chu kì dao động của con lắc

\(T = 2\pi \sqrt {{l \over g}}  = 6,283.\sqrt {{{1,2} \over {9,8}}}  = 2,2s\)

b) Viết phương trình dao động của con lắc.

\(\eqalign{
& \omega = \sqrt {{g \over l}} = \sqrt {{{9,8} \over {1,2}}} = 2,9rad/s \cr
& {10^0} = 0,1745rad\,;\,{S_0} = {\alpha _0}l = 0,1745.1,2 = 0,21\,m \cr
&} \)

Tại t = 0 ta có \(\left\{ \matrix{
s = {S_0}\cos \varphi = {S_0} \hfill \cr
v = - \omega {S_0}\sin \varphi = 0 \hfill \cr} \right. \Rightarrow  \varphi = 0\)

Phương trình dao động của vật là: \( s = 0,21\cos 2,9t \)

c) tốc độ và gia tốc của quả cầu con lắc khi nó qua vị trí cân bằng.

\(\eqalign{
& {v_{\max }} = \omega {S_0} = 0,21.2,9 = 0,609 = 0,61m/s \cr
& a = 0\,\,m/{s^2} \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan