Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 3.13 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một con lắc đơn dài 1,0 m dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc trọng trường do là g = 9,8 m/s2. Trong khi dao động, quả cầu con lắc vạch một cung tròn có độ dài 12 cm. Bỏ qua mọi ma sát.

3.13.Một con lắc đơn dài 1,0 m dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc trọng trường do là g = 9,8 m/s2. Trong khi dao động, quả cầu con lắc vạch một cung tròn có độ dài 12 cm. Bỏ qua mọi ma sát.

a) Tính biên độ và chu kì dao động của con lắc.

b) Viết phương trình dao động, biết rằng lúc đầu quả cầu con lắc đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương.

c)  Tính tốc độ cực đại của quả cầu.

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Biên độ và chu kì dao động của con lắc.

\(\eqalign{
& {S_0} = {{12} \over 2} = 6cm \cr
& T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} = 2\pi \sqrt {{1 \over {9,8}}} \Rightarrow T = 2s \cr} \)

b) Viết phương trình dao động

\(\eqalign{
& x = {S_0}\cos \varphi = 0\Rightarrow \cos \varphi = 0 \cr
& v = - {S_0}\omega \sin \varphi > 0 \Rightarrow \sin \varphi < 0 \cr
& \Rightarrow \varphi = - {\pi \over 2} \cr
& \omega = {{2\pi } \over T} = {{2\pi } \over 2} = \pi \,rad/s \cr
& s = 6\cos \left( {\pi t - {\pi \over 2}} \right)\,cm \cr} \)

c)  Tính tốc độ cực đại của quả cầu.

\({v_{\max }} = \omega {S_0} = 3,14.0,06 = 0,19\,m/s\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan