Bài 31.7 Trang 44 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Có các khí: SO2, O2, N2, CO2, CH4 Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần ? Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?

Có các khí: SO2, O2, N2, CO2, CH4

a) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn khí hiđro bao nhiêu lần ?

b) Những khí trên nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ?

Trả lời 

a) các khí SO2, O2, N2, CO2, CHđều nặng hơn H2 .

\({d_{S{O_2}/{H_2}}} = {{64} \over 2} = 32;{d_{{O_2}/{H_2}}} = {{32} \over 2} = 16;{d_{{N_2}/{H_2}}} = {{28} \over 2} = 14;\)

\({d_{C{O_2}/{H_2}}} = {{44} \over 2} = 22;{d_{C{H_4}/{H_2}}} = {{16} \over 2} = 8\)

b) - Các khí  SO2, O2, COnặng hơn không khí .

\({d_{S{O_2}/kk}} = {{64} \over {29}} = 2,2;{d_{{O_2}/kk}} = {{32} \over {29}} = 1,1;{d_{C{O_2}/kk}} = {{44} \over {29}} = 1,5;\)

- Các khí N2, CH4 nhẹ hơn không khí 

\({d_{{N_2}/kk}} = {{28} \over {29}} = 0,96;{d_{C{H_4}/kk}} = {{16} \over {29}} = 0,55.\)

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan