Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 32.12 Trang 41 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối.

Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối. Cũng lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl 10% thu được 25,4 gam một muối.

a)  Tính phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp muối thu được.

b)  Tính thể tích dung dịch HCl 10% (D = 1,0 g/ml) cần dùng.

Trả lời                          

\(2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}({M_{FeC{l_3}}} = 162,5gam)\)

x mol                         x mol  

\(Cu + C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CuC{l_2}({M_{CuC{l_2}}} = 135gam)\)

y mol                     y mol

\(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow ({M_{FeC{l_2}}} = 127gam)\)

x mol   2x mol      x mol

Theo đề bài và phương trình hóa học trên ta có:

127x = 25,4    => 0,2 mol

162,5x + 135y = 59,5. Thay x= 0,2 vào phương trình, ta có:

32,5 + 135y = 59,5   => y = 0,2

\({m_{FeC{l_3}}} = 0,2 \times 162,5 = 32,5(gam);{m_{CuC{l_2}}} = 0,2 \times 135 = 27(gam)\)

Tính % khối lượng mỗi muối (học sinh tự tính).

b) maxit cần dùng  =0,2 x 2 x 36,5 = 14,6(gam)

mdung dịch HCl =146(gam)   => \({V_{{\rm{dd}}HCl}} = {{146} \over 1} = 146(ml)\)

       

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan