Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 32.3 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho các sơ đồ phản ứng :

Cho các sơ đồ phản ứng :

(1) H2 + Fe2O3 —----> Fe + H2O                                   (4) Al + CuO —---------> Cu + Al2O3

(2) CO + Fe2O3   -------- > Fe + CO2                              (5) Al + Fe2O3 -----------> Fe + Al2O3

(3) C + H2O —------> CO + H2                                      (6) C + CO2 —--------> CO

a) Hãy lập các phương trình hoá học của các phản ứng trên.

b) Quá trình nào được gọi là sự khử ? Quá trình nào được gọi là sự oxi hoá ?

c) Trong các phản ứng trên, phản ứng .nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Vì sao ? Chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hoá ?

Trả lời   

a)  \(3{H_2} + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {\rm{ 2}}Fe + {\rm{3}}{H_2}O(1)\)

\(3CO + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}(2)\)

\(C + {H_2}O\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CO + {H_2}(3)\)

\(2Al + 3CuO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3Cu(4)\)

\(2Al + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + A{l_2}{O_3}(5)\)

\(C + C{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2CO(6)\)

b)

 

Những phản ứng trên là phản ứng oxi hóa -khử, trong phản ứng xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan