Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 32.3 Trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Cho các sơ đồ phản ứng :

Cho các sơ đồ phản ứng :

(1) H2 + Fe2O3 —----> Fe + H2O                                   (4) Al + CuO —---------> Cu + Al2O3

(2) CO + Fe2O3   -------- > Fe + CO2                              (5) Al + Fe2O3 -----------> Fe + Al2O3

(3) C + H2O —------> CO + H2                                      (6) C + CO2 —--------> CO

a) Hãy lập các phương trình hoá học của các phản ứng trên.

b) Quá trình nào được gọi là sự khử ? Quá trình nào được gọi là sự oxi hoá ?

c) Trong các phản ứng trên, phản ứng .nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Vì sao ? Chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hoá ?

Trả lời   

a)  \(3{H_2} + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow {\rm{ 2}}Fe + {\rm{3}}{H_2}O(1)\)

\(3CO + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3C{O_2}(2)\)

\(C + {H_2}O\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow CO + {H_2}(3)\)

\(2Al + 3CuO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow A{l_2}{O_3} + 3Cu(4)\)

\(2Al + F{e_2}{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + A{l_2}{O_3}(5)\)

\(C + C{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2CO(6)\)

b)

 

Những phản ứng trên là phản ứng oxi hóa -khử, trong phản ứng xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan