Bài 3.24 trang 184 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường , y = 0, x = 1 và x = a (a > 1).

Tính thể tích khối tròn xoay tạo bởi phép quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường  \(y = {1 \over x}\), y = 0, x = 1 và x = a (a > 1). Gọi thể tích đó là V(a). Xác định thể tích của vật thể khi  \(a \to  + \infty \) (tức là  \(\mathop {\lim }\limits_{a \to  + \infty } V(a)\)).

Hướng dẫn làm bài

\(V(a) = \pi (1 - {1 \over a})\)  và \(\mathop {\lim }\limits_{a \to  + \infty } V(a) = \pi \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan