Bài 3.28 trang 186 sách bài tập (SBT) - Giải tích 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tính các tích phân sau:

Tính các tích phân sau:

a)  \(\int\limits_0^1 {{{(y - 1)}^2}\sqrt y } dy\), đặt \(t = \sqrt y \)                             

b) \(\int\limits_1^2 {({z^2} + 1)\root 3 \of {{{(z - 1)}^2}} } dz\) , đặt    \(u = \root 3 \of {{{(z - 1)}^2}} \)

c) \(\int\limits_1^e {{{\sqrt {4 + 5\ln x} } \over x}} dx\)                                                 

d) \(\int\limits_0^{{\pi  \over 2}} {({{\cos }^5}\varphi }  - {\sin ^5}\varphi )d\varphi \)

e)  \(\int\limits_0^\pi  {{{\cos }^3}\alpha \cos 3\alpha } d\alpha \)

Hướng dẫn làm bài

a)  \({{16} \over {105}}\)               

b) \(2{{49} \over {220}}\)                      

c) \({{38} \over {15}}\) .

HD: \(\int\limits_1^e {{{\sqrt {4 + 5\ln x} } \over x}} dx = {1 \over 5}\int\limits_1^e {{{(4 + 5\ln x)}^{{1 \over 2}}}d(4 + 5\ln x)} \)

d) 0                          

e)\({\pi  \over 8}\)  .

HD: Dùng công thức hạ bậc đối với \({\cos ^3}x\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 12 - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan