Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 33.11 Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt là

Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng D của nước là 1 kg/lít), thể tích khí hiđro và thể tích khí oxi thu được (ở đktc) lần lượt là

A. 1244,4 lít và 622,2 lít.                  B. 3733,2 lít và 1866,6 lít.

C. 4977,6 lít và 2488,8 lít.                D. 2488,8 lít và 1244,4 lít.

Trả lời             

Phương trình hóa học của phản ứng điện phân nước :

\(2{H_2}O\buildrel {dienphan} \over\longrightarrow 2{H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{O_2}\)

2 mol                  2 mol                 1 mol

\(\left( {{{2 \times 1000} \over {18}}} \right)mol\)  x mol                  y mol

\(x = {{2 \times 2 \times 1000} \over {18 \times 2}} = 111,11(mol)\)

\(y = {{2 \times 1000} \over {18 \times 2}} = 55,555(mol)\)

\({V_{{H_2}}}\) sinh ra là : 111,11 x 22,4 = 2488,8( lít)

\({V_{{O_2}}}\) sinh ra là : 55.555 x 22,4 = 1244,4 (lít).

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan