Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 35 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 35 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho ba điểm \(A(1 ; 1),\) \( B(2 ; 0),\) \(C(3 ; 4)\). Viết phương trình đường thẳng đi qua \(A\) và cách đều hai điểm \(B, C\).

Giải:

Đường thẳng \(\Delta \) đi qua \(A\) có phương trình: \(\alpha x + \beta y - \alpha  - \beta  = 0\,\,({\alpha ^2} + {\beta ^2} \ne 0)\).

Từ giả thiết \(d(B\,;\,\Delta )\, = d(C\,;\,\Delta )\), ta tìm được \(\alpha  =  - 4\beta \) hoặc \(3\alpha  + 2\beta  = 0\).

Suy  ra có hai đường thẳng thỏa mãn bài toán là :

\(\eqalign{  & {\Delta _1}:\,4x - y - 3 = 0  \cr  & {\Delta _2}:\,2x - 3y + 1 = 0 \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan