Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 39 trang 106 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 39 trang 106 SBT Hình học 10 Nâng cao

Cho tam giác \(ABC\) có đỉnh \(A = \left( { \dfrac{4}{5} ;  \dfrac{7}{5}} \right)\). Hai đường phân giác trong của góc \(B\) và \(C\) lần lượt có phương trình \(x-2y-1=0\) và \(x+3y-1=0\). Viết phương trình cạnh \(BC\) của tam giác .

Giải

(h.102).

 

Kẻ \(AH \bot CN,  AK \bot BM\). Gọi \(A_1, A_2\) theo thứ tự là giao điểm của \(AH, AK\) với \(BC\). Khi đó \(H\) là trung điểm của \(AA_1\), \(K\) là trung điểm của \(AA_2\). Ta tìm được tọa độ của \(A_1\) và \(A_2\). Từ đó viết được phương trình cạnh \(BC\) là \(y+1=0.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan