Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 43 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 43 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường tròn đường kính \(AB\) trong các trường hợp sau

a) \(A(7 ; -3) ; B(1 ; 7) ;\)

b) \(A(-3 ; 2); B(7 ; -4).\)

Giải

a)  Đường tròn đường kính \(AB\) nhận trung điểm \(I\) của \(AB\) là tâm và có bán kính \(R =  \dfrac{1}{2}AB\).

Ta có:

\(I(4 ; 2),  R =  \dfrac{1}{2}AB\)

\(=  \dfrac{1}{2}\sqrt {{{(1 - 7)}^2} + {{(7 + 3)}^2}}\)

\(  =  \dfrac{1}{2}.2\sqrt {34}  = \sqrt {34} \).

Phương trình  đường tròn là

\({(x - 4)^2} + {(y - 2)^2} = 34 \)

\(   \Leftrightarrow    {x^2} + {y^2} - 8x - 4y - 14 = 0\).

b) \({x^2} + {y^2} - 4x + 2y - 29 = 0\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan