Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 46 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 46 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Biện luận theo \(m\) vị trí tương đối của đường thẳng \({\Delta _m}: x - my + 2m + 3 = 0\) và đường tròn \((C) : {x^2} + {y^2} + 2x - 2y - 2 = 0\).

Giải

\(0 < m <  \dfrac{4}{3}    \Rightarrow {\Delta _m}\) không có điểm chung với \((C).\)

\(m < 0\) hoặc \(m >  \dfrac{4}{3}    \Rightarrow    {\Delta _m}\) cắt \((C).\)

\(m=0\) hoặc \(m =  \dfrac{4}{3}   \Rightarrow   {\Delta _m}\) tiếp xúc với \((C).\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan