Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 49 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 49 trang 108 SBT Hình học 10 Nâng cao

Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại điểm \(A(6 ; 0)\) và đi qua điểm \(B(9 ; 9)\).

Giải

Đường tròn \((C)\) tâm \(I(a; b)\), bán kính \(R\) có phương trình:

\({(x - a)^2} + {(y - b)^2} = {R^2}\).

\((C)\) tiếp xúc với \(Ox\) tại \(A(6 ; 0)\) nên \(a=6, |b|=R\). Khi đó

\((1)   \Leftrightarrow   {(x - 6)^2} + {(y - b)^2} = {b^2}\).

\(B(9 ; 9)   \in (C) \)

\(\Rightarrow   {(9 - 6)^2} + {(9 - b)^2} = {b^2}\)

\( \Leftrightarrow  b = 5  \Rightarrow   R = 5\).

Phương trình của \((C)\) là \({(x - 6)^2} + {(y - 5)^2} = 25\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan