Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 42 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 42 trang 107 SBT Hình học 10 Nâng cao

Tìm tọa độ tâm và tính bán kính của các đường tròn sau:

a) \({(x + 4)^2} + {(y - 2)^2} = 7\,;\)

b) \({(x - 5)^2} + {(y + 7)^2} = 15;\)

c) \({x^2} + {y^2} - 6x - 4y = 36;\)

d) \({x^2} + {y^2} - 10x - 10y = 55;\)

e) \({x^2} + {y^2} + 8x - 6y + 8 = 0;\)

f) \({x^2} + {y^2} + 4x + 10y + 15 = 0.\)

Giải

a) \(I( - 4\,;\,2)\,,\,\,R = \sqrt 7 ;\)

b) \(I(5\,;\, - 7)\,,\,\,R = \sqrt {15}; \)

c) \(I(3\,;\,2)\,,\,\,R = 7;\)

d) \(I(5\,;\,5)\,,\,\,R = \sqrt {105}; \)

e) \(I( - 4\,;\,3)\,,\,\,R = \sqrt {17} ;\)

f) \(I( - 2\,;\, - 5)\,,\,\,R = \sqrt {14}. \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan