Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4 trang 49 Sách bài tập (SBT) Sinh 12 - Bài tập có lời giải

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa : 50% aa, đến thế hệ F3 thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào ?

Một quần thể tự phối, thế hệ xuất phát (P) có tỉ lệ kiểu gen là 50% Aa : 50% aa, đến thế hệ Fthì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào ? Nếu một quần thể ngẫu phối cũng có thế hệ xuất phát (P) với tần số kiểu gen như trên thì đến thế hệ F3, cấu trúc di truyền của quần thể sẽ như thế nào ?

Lời giải:

P có 50% Aa : 50% aa tự phối liên tiếp 3 thế hệ đến F3:

Tỉ lệ kiểu gen Aa ở \({F_3} = 50\%  \times {1 \over {{2^3}}}\)

Tỉ lệ kiểu gen AA ở \(F_3= {{0,5 - 0,0625} \over 2} = 0,21875 = 21,875\% \)

Tỉ lệ kiểu gen aa ở F3 = 50% + 21,875% = 71,875%

Vậy, thành phần kiểu gen của quần thể Flà :

0,21875 AA : 0,0625 Aa : 0,71875 aa

Nếu quần thể ngẫu phối p có 50% Aa : 50% aa ngẫu phối liên tiếp 3 thế hệ đến F3:

\(\eqalign{
& p(A) = {{0,5} \over 2} = 0,25; \cr
& q(a) = {{0,5} \over 2} + 0,5 = 0,75 \cr} \)

Thành phần kiểu gen của quần thể F1 thoả mãn công thức Hacđi - Vanbec :

\(F_1 ={0,25^2}{\rm{AA}}:{\rm{2}} \times {\rm{0}},{\rm{25}} \times {\rm{0}},{\rm{75Aa}}:{\rm{0}},{\rm{7}}{{\rm{5}}^2}{\rm{aa  =  }}0,0625AA:0,375Aa:0,5625aa\)

Cho F1 ngẫu phối đến F3, thành phần kiểu gen của quần thể vẫn không đổi : F3= 0,0625 AA : 0,375 Aa : 0,5625 aa

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan