Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4.13 trang 48 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Chọn câu đúng.

Chọn câu đúng.

Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Công tổng cộng mà người đã thực hiện là

A.1860J

B.1800J.

C.180J.

D.60J.

Giải:

D đúng. Khi người mang vật đi ngang, không có công cơ học thực hiện vì lực do tay người giữ vật có độ lớn bằng trọng lực và có phương vuông góc với độ dời.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan