Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 42.7 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Bình chọn:
4.6 trên 5 phiếu

Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol của một mẫu dung dịch CuSO4 có sẵn trong phòng thí nghiệm.

Trình bày phương pháp thực nghiệm để xác định nồng độ phần trăm và nồng độ mol của một mẫu dung dịch CuSO4 có sẵn trong phòng thí nghiệm.

Trả lời                 

a) Phương pháp xác định nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 .

- Cân lấy một lượng dung dịch CuSO4 tuỳ ý, ví dụ 100 g.

- Cô cạn dung dịch cho đến khi thu được chất rắn màu trắng là CuSO4.

- Cân muối CuSO4 thu được sau khi cô cạn, thí dụ được 8 g.

- Tính nồng độ phần trăm của dung dịch CuSO4 ban đầu :

\(C\%  = {{100\%  \times 8} \over {100}} = 8\% \)

b) Phương pháp xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4 :

- Cân lấy một lượng dung dịch CuSO4 tuỳ ý rồi đo thể tích. Thí dụ, cân lấy 100 g dung dịch CuSO4 như trong thí nghiệm trên, đo thể tích được 90 ml.

- Tính số mol CuSO4 có trong 90 ml (hoặc 100 g) dung dịch là :

\({n_{CuS{O_4}}} = {8 \over {160}} = 0,05(mol)\)

- Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 :

\({C_M} = {{1000 \times 0,05} \over {90}} \approx 0,56(mol/l)\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan