Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 45.6 Trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức

45.6.   Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức CmH2m+1COOH tác dụng với dung dịch NaOH 1M thì vừa hết 150 ml.

a)   Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ lệ số mol của axit axetic và A trong hỗn hợp là 2 : 1

b)  Tính thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X.

c)   Viết công thức cấu tạo của A.

Trả lời                         

Gọi số mol của CH3COOH trong hỗn hợp là 2x.

Vậy số mol của CmH2m +1COOH trong hỗn hợp là x.

Ta có : \(2x \times 60 + x(14m + 46) = 9,7\)           (1)

Phương trình hoá học của phản ứng giữa X với NaOH :

CH3COOH + NaOH —> CH3COONa + H20

      2x                  2x

CmH2m + 1 COOH + NaOH      —> CmH2m + 1COONa + H2O

           x                            x

Vậy x = 0,05 —> số mol CH3COOH là 2x = 2. 0,05 =0,1.

Thay x = 0,05 vào phương trình (1), ta có :

2 x 0,05 x 60 + 0,05(14m + 46) = 9,7.

—> 0,7m + 6 + 2,3 = 9,7.

—> m = 2.

Công thức của axit phải tìm là C2H5COOH.

b) Khối lượng của axit axetic là 60 x 0,1 = 6 (gam).

Phần trăm khối lượng của CH3COOH là : \({6 \over {9,7}} \times 100\%  \approx 61,86\% \)

Phần trăm khối lượng của C2H5COOH là : 100% -61,86% = 38,14%

c) Công thức cấu tạo của A: 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan