Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 46.2 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
2.5 trên 4 phiếu

Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

46.2.   Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

Trả lời                            

Tiến hành điều chế các chất theo sơ đồ chuyển đổi sau :

C2H4 —-----> C2H5OH —---------> CH3COOH —--------> CH3COOC2H5.

\({C_2}{H_4} + {H_2}O\buildrel {axit} \over\longrightarrow {C_2}{H_5}OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O\)

\(C{H_3}{\rm{COO}}H + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}{\rm{COO}}{{\rm{C}}_2}{H_5} + {H_2}O\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan