Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 46.5 Trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp

46.5.   Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp. Hãy tính khối lượng giấm ăn 5% thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°. Biết hiệu suất của quá trình lên men là 80%.

Trả lời                          

\({V_{{C_2}{H_5}OH}} = {{50.4} \over {100}} = 2(l) \to {m_{{C_2}{H_5}OH}} = 2.1000.0,8 = 1600(gam)\)

Phương trình hóa học : 

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men giấm} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COO}}H + {H_2}O\)

    46 gam                               60 gam

1600 gam                                x

\(x = {{1600.60} \over {46}}\)

Vì hiệu suất đạt 80% \( \to {m_{C{H_3}{\rm{COO}}H}} = {{1600.60.80} \over {46.100}} = 1669,6(gam)\)

\( \to {m_{giấm}} = {{1669,6} \over 5} \times 100 = 33392(gam) = 33,392(kg)\)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan