Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 4,5,6,7 trang 71 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các cơ quan kiểm sát bao gồm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương và các Viộn kiểm sát quân sự.

Bài tập 4: Lựa chọn cảu trả lời đúng trong các câu sau đây về Quốc hội.

A. Quốc hội là cơ quan quyền lực và cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

B. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Quốc hội quản lí đất nước trong tất cả các lĩnh vực.

D. Quốc hội là cơ quan có quyền ban hành mọi văn bản pháp luật.

Bài tập 5: Lựa chọn các câu trả lời đúng.

A. Chính phủ là cơ quan :

B. Do nhân dân bầu ra

C. Có quyền ban hành pháp luật c. Có quyền ban hành luật

DCó quyền quản lí việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội..của đất nước.

E. Hành chính nhà nước cao nhất.

Bài tập 6: Lựa chọn phương án đúng, sai và đánh dấu X vào ô tương ứng

Nội dung

Đúng

Sai

A. Ưỷ ban nhân dân là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 

 

B. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan hành chính ở địa phương.

 

 

c. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hiện quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

 

 

D. Toà án nhân dân là cơ quan xét xử.

 

 

E. Uỷ ban nhân dân quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục của địa phương.

 

 Bài tập 7: Nối mỗi cụm từ ỏ cột II với mỗi cụm từ ở cột I để được một câu đúng.
 

I

II

A. Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân,

1. Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân địa phương và các Viộn kiểm sát quân sự.

B. Các cơ quan xét xử bao gồm :

2. Chính phủ, Ưỷ ban nhân dân các cấp.

c. Các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm :

3. Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương và các Toà án quân sự.

D. Các cơ quan kiểm sát bao gồm :

4. đó là Quốc hội và Hội đồne nhân dân các cấp.

Trả lời 

Câu

Đáp án

Câu 4

B

Câu 5

B, D, E

Câu 6

Đúng: A, B, c, D 

Sai: E

Câu 7

4 - A ; 3 - B ;

2 - c; 1 - D

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan