Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 49 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 49 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Xét trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\). Biết \(M(x_1;y_1),\) \(N(x_2;y_2),\) \(P(x_3;y_3)\) là các trung điểm ba cạnh của một tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.

Giải

(h.22).

 

Giả sử tam giác ABC nhận \(M, N, P\) làm trung điểm của các cạnh \(AB, BC, CA\). Ta có

\(\,\,\,\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow {NP} \\ \Leftrightarrow \,\,\,\left\{ \matrix{  {x_A} - {x_M} = {x_P} - {x_N} \hfill \cr  {y_A} - {y_M} = {y_P} - {y_N} \hfill \cr}  \right.\\\Leftrightarrow \,\,\,\left\{ \matrix{  {x_A} = {x_1} - {x_2} + {x_3} \hfill \cr  {y_A} = {y_1} - {y_2} + {y_3} \hfill \cr}  \right.\)

Suy ra \(A = ({x_1} - {x_2} + {x_3}\,;\,{y_1} - {y_2} + {y_3}).\)

Tương tự ta tính được

\(B = ({x_1} + {x_2} - {x_3}\,;\,{y_1} + {y_2} - {y_3});\) \(C = ({x_2} + {x_3} - {x_1}\,;\,{y_2} + {y_3} - {y_1}).\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan