Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 51 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 51 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao

Xét trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\). Cho tam giác \(ABC\) có \(A(-1;1), B(5;-3)\), đỉnh \(C\) nằm trên trục \(Oy\) và trọng tâm \(G\) nằm trên trục \(Ox\). Tìm tọa độ đỉnh \(C\).

Giải

\(G({x_G}\,;\,0)\, \in \,Ox,\) \(C(0\,;\,{y_C})\, \in \,Oy\)

\(\Rightarrow \,\,\,\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{{ - 1 + 5 + 0}}{3}\\0 = \dfrac{{1 - 3 + {y_C}}}{3}\end{array} \right.\)

\(\Leftrightarrow \,\,\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \dfrac{4}{3}\\{y_C} = 2\end{array} \right.\)

Vậy \(G = \left( {\dfrac{4}{3}\,;\,0} \right)\,\,;\,\,\,C = (0\,;\,2).\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan