Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 54 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 54 trang 14 SBT Hình học 10 Nâng cao

Tứ giác \(ABCD\) là hình gì nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây? 

a) \(\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DC} \).

b) \(\overrightarrow {DB}  = m\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {DA} \).

Giải

a) Ta có \(\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {DC}\\\Leftrightarrow \,\,\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CB}  = \overrightarrow {DC}\\\Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {DC} .\)

Vậy \(ABCD\) là hình bình hành.

b) \(\overrightarrow {DB}  = m\overrightarrow {DC}  + \overrightarrow {DA}\\ \Leftrightarrow \,\,\overrightarrow {DB}  - \overrightarrow {DA}  = m\overrightarrow {DC} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow {AB}  = m\overrightarrow {DC} .\)

Vậy \(ABCD\) là hình thang.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan