Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 58 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 58 trang 15 SBT Hình học 10 Nâng cao

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\), cho hai điểm \(A(4;0), B(2;-2)\). Đường thẳng \(AB\) cắt trục \(Oy\) tại điểm \(M\). Trong ba điểm \(A, B, M\) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Giải

Giả sử \(M=(0 ; y)\), ta có \(\overrightarrow {AB}  = ( - 2\,;\, - 2)\,,\,\,\overrightarrow {AM}  = ( - 4\,;\,y).\) Vì ba điểm \(A, B, M\) thẳng hàng nên \(\overrightarrow {AB} \) và \(\overrightarrow {AM} \) cùng phương, suy ra \(y=-4\). Vậy \(M=(0 ; -4)\), khi đó \(\overrightarrow {AB}  = ( - 2\,;\, - 2)\,,\,\overrightarrow {AM}  = ( - 4\,;\, - 4)\), suy ra \(\overrightarrow {AM}  = 2\overrightarrow {AB} \). Vậy điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(M\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan