Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5 trang 100 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 5 trang 100 SBT Hình học 10 Nâng cao

Xét vị trí tương đối của mỗi cặp đường thẳng sau:

a) \({d_1}:\,2x - 5y + 6 = 0\) và \({d_2}:\, - x + y - 3 = 0\);

b) \({d_1}:\, - 3x + 2y - 7 = 0\) và \({d_2}:6x - 4y - 7 = 0\);

c) \({d_1}:\,\sqrt 2 x + y - 3 = 0\) và \({d_2}:2x + \sqrt 2 y - 3\sqrt 2  = 0\);

d) \({d_1}:\,(m - 1)x + my + 1 = 0\) và \({d_2}:\,2x + y - 4 = 0\).

Giải

a) Cắt nhau.

b) Song song.

c) Trùng nhau.

d) Nếu \(m \ne  - 1\) thì \(d_1\) cắt \(d_2\), nếu \(m=-1\) thì \(d_1// d_2\).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan