Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5 trang 50 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

ha mẹ hoặc người đỡ đầu:là người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ,chăm sóc,nuôi dạy trẻ em,tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển cuả trẻ.

Bài tập 5: Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ?

Trả lời

Trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em:  

+ Cha mẹ hoặc người đỡ đầu:là người đầu tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ,chăm sóc,nuôi dạy trẻ em,tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển cuả trẻ.

+ NN,XH: tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em,có trách nhiệm chăm sóc giáo dục và bồi dưỡng các em thành người công dân có ích cho đất nước.


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan