Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 5 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6A. a) Viết tập hợp tên các bạn trong Tổ 1 có cùng họ. b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Câu hỏi:

Dưới đây là danh sách tên các bạn thuộc Tổ 1 lớp 6A.

Bùi Chí Thanh

Lê Mai Lan

Nguyễn Đức Vân

Bạch Phương Trinh

Hoàng Ngọc Thanh

Đỗ Thị Dung

Nguyễn Lê Vân Anh

a) Viết tập hợp tên các bạn trong Tổ 1 có cùng họ.

b) Viết tập hợp các họ của các bạn trong Tổ 1.

Phương Pháp:

Tìm những tên có cùng họ trong những tên ở trên rồi liệt kê thành 1 tập hợp.

Lời giải:

a) Các bạn trong Tổ 1 có cùng họ là: Nguyễn Đức Vân và Nguyễn Lê Vân Anh

Vậy tập hợp tên các bạn trong Tổ 1 có cùng họ là T = {Vân; Anh}.

b) Các họ của các bạn trong Tổ 1 là: Bùi, Lê, Nguyễn, Bạch, Hoàng, Đỗ

Vậy tập hợp các họ của các bạn trong tổ là H = {Bùi; Lê; Nguyễn; Bạch; Hoàng; Đỗ}.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan