Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 50.1 Trang 58 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau :

50.1.   Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau :

Glucozơ ---(1)-------> rượu etylic ----(2)-----> axit axetic.

Trả lời                        

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{30 - {{32}^o}C}^{men rượu}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)          (1)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men giấm} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COOH + }}{{\rm{H}}_2}O\)   (2)

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan