Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 50.4 Trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam C02 và 10,8 gam H20.

50.4.  Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam C02 và 10,8 gam H20.

a)   Xác định công thức đơn giản nhất của A.

b)  Xác định công thức phân tử của A biết 170 gam/mol < MA < 190 gam/mol.

Trả lời                  

a)      Sơ đồ phản ứng cháy của A : \(A + {O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow C{O_2} + {H_2}O\)

Ta có : \({m_A} + {m_{{O_2}}} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}}\)

\( \to {m_A} = {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} - {m_{{O_2}}} = 26,4 + 10,8 - 19,2(gam) \to {m_A} = 18(gam)\)

Khối lượng C trong 18 gam A là : \({{26,4} \over {44}} \times 12 = 7,2(gam)\)

Khối lượng H trong 18 gam A là :\({{10,8} \over {18}} \times 2 = 1,2(gam)\)

Khối lượng O trong 18 gam A lấ 18 - 7,2 - 1,2 = 9,6 (gam).

Gọi công thức hoá học của A là CxHyOz.

Ta có quan hệ

12x : y : 16z = 7,2 : 1,2 : 9,6

\(x:y:z = {{7,2} \over {12}}:{{1,2} \over 1}:{{9,6} \over {16}} = 0,6:1,2:0,6 = 1:2:1\)

Chọn x = 1  --------> công thức đơn giản nhất của A là CH2O

b) mA = 30n —> 170 < 30n < 190    

  ---------> n = 6.

Công thức phân tử của A là C6H1206.

     

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan