Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 trang 17 Sách bài tập (SBT) Vật lí 10

Bình chọn:
3.9 trên 16 phiếu

Chuyển động của vật nào dưới đây không phải là chuyển động tròn đều ?

5.3.  Chuyển động của vật nào dưới đây không phải là chuyển động tròn đều ?

A. Chuyển động của con ngựa trong chiếc đu quay khi đang hoạt động ổn định.

B. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt trần khi quạt đang quay.

C. Chuyển động của điểm đầu cánh quạt khi máy bay đang bay thẳng đều đối với người dưới đất.

D. Chuyển động của chiếc ống bương chứa nước trong cái cọn nước.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

5.4.  Câu nào sai ?

Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

A. đặt vào vật chuyển động tròn.

B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn.

C. có độ lớn không đổi.

D. có phương và chiều không đổi.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án D

5.5.  Chỉ ra cặp công thức đúng, liên hệ giữa tốc độ góc với tốc độ dài và giữa gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất điểm chuyển động tròn đều.

A.\(v = \omega r;{a_{ht}} = {v^2}r\)          B.\(v = {\omega \over r};{a_{ht}} = {{{v^2}} \over r}\)

C.\(v = \omega r;{a_{ht}} = {{{v^2}} \over r}\)           D. \(v = {\omega \over r};{a_{ht}} = {v^2}r\)

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án C

5.6Tìm các cặp công thức đúng, liên hệ giữa tốc độ góc ω với chu kì T và giữa tốc độ góc ω với tần số f trong chuyển động tròn đều.

A.\(\omega = {{2\pi } \over T};\omega = 2\pi f\)             B.\(\omega = 2\pi T;\omega = 2\pi f\)

C.\(\omega = 2\pi T;\omega = {{2\pi } \over f}\)             D. \(\omega = {{2\pi } \over T};\omega = {{2\pi } \over f}\)

Hướng dẫn trả lời:

CHọn đáp án A

5.7. Tốc độ góc ω của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu ?

A. ω ≈ 7,27.10-4  rad/s.                    B. ω ≈ 7,27. 10-5 rad/s.

C. ω ≈ 6,20.10-6 rad/s.                     D. ω ≈ 5,42.10-5 rad/s.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án B

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan