Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 55 tiết 1 trang 60, 61 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Nối đồ vật với số đo độ dài thích hợp trong thực tế. Biết 1 sải tay của Việt dài khoảng 1 m. Việt đo chiều dài bảng lớp được 3 sải tay. Em đánh dấu x vào ô trống trước câu miêu tả đồ vật dài nhất. Biết 1 gang tay của Mai dài khoảng 1 dm.

Câu 1 (Bài 55, tiết 1) trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 2 dm = ….. cm                          3 m = ….. dm                       7 m = ….. cm

    4 dm = ….. cm                          6 m = ….. dm                       9 m = ….. cm

b) 20 dm = …. m                           30 cm = …. dm

    50 dm = …. m                           80 cm = …. dm

    100 dm = …. m                         40 cm = …. dm

Phương pháp:

Áp dụng cách chuyển đổi:

1 dm = 10 cm                         1 m = 10 dm                      1 m = 100 cm

Lời giải:

Khi chuyển đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị bé, em thêm 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên phải số đó. 

Khi chuyển đổi từ đơn vị bé sang đơn vị lớn, em bớt 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên phải số đó.

Vậy em thực hiện được:

a) 2 dm = 20 cm

3 m = 30 dm

7 m = 700 cm

       4 dm = 40 cm

6 m = 60 dm

9 m = 900 cm

b) 20 dm = 2 m

30 cm = 3 dm

 

       50 dm = 5 m

80 cm = 8 dm

 

       100 dm = 10 m

40 cm = 4 dm

Câu 2 (Bài 55, tiết 1) trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối đồ vật với số đo độ dài thích hợp trong thực tế.

Phương pháp:

Quan sát các đồ vật trong thực tế rồi nối với độ dài thích hợp.

Lời giải:

Trong 3 số đo độ dài 2 m, 2 cm, 2 dm, em thấy 2 cm < 2 dm < 2 m nên em thực hiện nối như sau:

Câu 3 (Bài 55, tiết 1) trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Biết 1 sải tay của Việt dài khoảng 1 m. Việt đo chiều dài bảng lớp được 3 sải tay. Vậy:

a) Bảng lớp Việt dài khoảng ….. m

b) Bảng lớp Việt dài khoảng ….. dm

c) Bảng lớp Việt dài khoảng ….. cm

Phương pháp:

Áp dụng cách chuyển đổi:

1 m = 10 dm                           1 m = 100 cm

Lời giải:

1 sải tay của Việt dài khoảng 1m. Việt đo chiều dài bảng lớp được 3 sải tay nên Bảng lớp Việt dài khoảng 1 m × 3 = 3 m

Ta có: 3 m = 30 dm = 300 cm

Em điền như sau:

a) Bảng lớp Việt dài khoảng 3 m.

b) Bảng lớp Việt dài khoảng 30 dm.

c) Bảng lớp Việt dài khoảng 300 cm.

Câu 4 (Bài 55, tiết 1) trang 61, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Em đánh dấu x vào ô trống trước câu miêu tả đồ vật dài nhất. Biết 1 gang tay của Mai dài khoảng 1 dm.

Phương pháp:

Áp dụng cách chuyển đổi: 1 dm = 10 cm

Lời giải:

Hộp bánh dài khoảng 4 gang tay của Mai nên ta có hộp bánh dài: 1 dm × 4 = 4 dm

Thước kẻ dài 30 cm.

Bàn gấp học sinh dài khoảng 5 dm 

Ta so sánh: 4 dm ; 30 cm (hay là 3 dm) và 5 dm, thấy: 3 dm < 4 dm < 5 dm nên bàn gấp dài nhất.

Em thực hiện đánh dấu vào ô trống trược bàn gấp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan