Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.64 trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Muối MgCl2 bị lẫn một ít muối MgBr2. Tìm cách loại bỏ tạp chất để được muối MgCl2 tinh khiết.

Muối \(MgCl_2\) bị lẫn một ít muối \(MgBr_2\). Tìm cách loại bỏ tạp chất để được muối \(MgCl_2\) tinh khiết.

Lời giải:

Hoà muối vào nước rồi sục khí \(Cl_2\) dư vào :

\(Cl_2 + MgBr_2 →  MgCl_2 + Br_2\)

Cô cạn dung dịch brom bay hơi hết, thu được \(MgCl_2\) tinh khiết.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan