Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5.71 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Bằng phương pháp hoá học nào có thể a)Xác định được có khí clo lẫn trong khí hiđro clorua ? b)Thu được khí clo từ hỗn hợp khí ở câu a ?

Bằng phương pháp hoá học nào có thể

a)Xác định được có khí clo lẫn trong khí hiđro clorua ?

b)Thu được khí clo từ hỗn hợp khí ở câu a ?

c) Thu được khí hiđro clorua từ hỗn hợp khí ở câu a ?

Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.

Lời giải:

a) Cách 1 : Cho hỗn hợp khí đi qua dung dịch HBr hoặc dung dịch \(HI, Cl_2 \) sẽ oxi hoá HBr hoặc HI thành \(Br_2\) hoặc \(I_2\) làm cho dung dịch không màu ban đầu chuyển thành màu vàng hoặc màu nâu.

\(Cl_2 + 2HBr → 2HCL + Br_2\) (dung dịch có màu vàng)

hoặc \(Cl_2 + 2HI → 2HCL + I_2\) (dung dịch có màu vàng nâu)

Cách 2 : Có thể nhận biết hỗn hợp khí bằng giấy quỳ tím ẩm. Lúc đầu quỳ tím chuyển thành màu đỏ, do hỗn hợp khí có HCl. Sau đó màu đỏ biến mất do trong hồn hợp có khí \(Cl_2\). Khí \(Cl_2\) tác dụng với \(H_2O\) sinh ra HClO có tính oxi hoá rất mạnh, làm mất màu đỏ :

b) Cho hỗn hợp khí trên (HCL và \(Cl_2\)) tác dụng với chất oxi hoá mạnh là \(MnO_2\), dung dịch \(KMnO_4\)... HCL bị oxi hoá thành \(Cl_2\), kết quả thu được chất khí duy nhất là \(Cl_2\).

\(4HCL + MnO_2 → MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O\)

\(16HCL + 2KMnO_4 → 2KC1 + 2MnCl_2 + 5C1_2 + 8H_2O\)

c) Cho hỗn hợp khí trên tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, thu được khí duy nhất là HCL :

Hoặc cho hỗn hợp khí đi qua ống đựng bột đồng kim loại đun nóng, khí \(Cl_2\) tác dụng với đồng kim loại tạo muối clorua là chất rắn. Chất khí không tác dụng với đồng kim loại là HCL, nên chất khí đi ra chỉ là HCL.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan