Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 5,6,7,8 trang 26 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Hành vi học tập, vui chơi với các bạn một cách thân ái, hoà thuận biểu hiện của đoàn kết, tương trợ.

Bài tập 5: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đoàn kết, tương trợ ?

A. Sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi việc, kể cả những việc sai trái.

B. Chỉ chơi với các bạn có hoàn cảnh giống như mình

CHọc tập, vui chơi với các bạn một cách thân ái, hoà thuận.

D. Chơi với nhau thành từng nhóm, ganh đua với các nhóm khác.

 Bài tập 6. Những ý kiến dưới đây là đúng hay sai ?

Ý kiến

Đúng

Sai

A. Đoàn kết là sự liên kết của một nhóm người nhằm đối lập với những người khác.

 

 

B. Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, chiến thắng mọi khó khăn, thử thách.

 

 

c. Đoàn kết giúp cho con người gần gũi, thân ái với nhau hơn, tạo ra nhiều niềm vui trong cuộc sống.

 

 

D. Đoàn kết tạo nên những kinh nghiệm phối hợp, sự nhiệt tình, hăng hái để hoàn thành nhiệm vụ.

 

 

 Bài tập 7: Em tán thành việc làm nào dưới đây?

A. Nam chỉ chơi với những bạn học giỏi như mình.

B. Hoa luôn giúp đỡ, kèm cặp các bạn học kém trong lớp.

C. Hưng hay rủ rê, lôi kéo một số bạn trong lớp để ủng hộ việc làm của Hưng

D. Bình không chơi với các bạn nữ vì cho là các bạn nữ hay nói nhiều.

Bài tập 8: Theo em, câu tục ngữ nào dưới đây nói về sự đoàn kết ?

A. Vơ đũa cả nắm.

B. Lòng vả cũng như lòng sung.

c. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Cây ngay không sợ chết đứng

Trả lời 

Câu

Đáp án

Câu 5

C

Câu 6

Đúng: B, C, D

Sai: D

Câu 7

 B

Câu 8

C

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan