Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 69 tiết 1 trang 102, 103 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính. Tô màu đỏ vào những đám mây ghi phép tính có kết quả bé hơn 56, màu xanh vào những đám mây ghi phép tính có kết quả lớn hơn 75. Quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài 80 km. Quãng đường Hà Nội - Bắc Giang dài 62 km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài hơn quãng đường Hà Nội – Bắc Giang bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 1 (Bài 69, tiết 1) trang 102, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a) 50 + 30 = …..                      b) 70 + 30 = ..…                     c) 50 + 50 = …..

    80 – 50 = …..                          100 – 70 = …..                        90 – 30 = …..

    80 – 30 = …..                          100 – 30 = …..                        100 – 60 = …..

Phương pháp:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Em thực hiện tính được các kết quả sau:

a) 50 + 30 = 80

b) 70 + 30 = 100

c) 50 + 50 = 100

80 – 50 = 30

100 – 70 = 30

90 – 30 = 60

80 – 30 = 50

100 – 30 = 70

100 – 60 = 40

Câu 2 (Bài 69, tiết 1) trang 102, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

a) 48 + 6                             25 + 69                    56 + 37

    ……..                                  ………                        ………

    ……..                                  ………                        ………

    ……..                                  ………                        ………

b) 62 – 8                             73 – 46                    80 – 59

    ……..                                  ………                        ………

    ……..                                  ………                        ………

    ……..                                  ………                        ………

Phương pháp:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng hoặc trừ các chữ số thẳng cột theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải:

Em đặt tính sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau, sau đó thực hiện cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến chữ số hàng chục, chú ý có nhớ.

Câu 3 (Bài 69, tiết 1) trang 102, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tô màu đỏ vào những đám mây ghi phép tính có kết quả bé hơn 56, màu xanh vào những đám mây ghi phép tính có kết quả lớn hơn 75.

Phương pháp:

Thực hiện tính kết quả mỗi phép tính rồi tô màu theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính

50 + 4 = 54 

88 – 40 = 48

57 + 20 = 77

82 – 2 = 80 

60 + 24 = 84

91 – 21 = 70

Các đám mây có kết quả bé hơn 56 được tô màu đỏ là: 50 + 4; 88 – 40

Các đám mây có kết quả lớn hơn 75 được tô màu xanh là: 57 + 20; 82 – 2; 60 + 24

Câu 4 (Bài 69, tiết 1) trang 103, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài 80 km. Quãng đường Hà Nội - Bắc Giang dài 62 km. Hỏi quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài hơn quãng đường Hà Nội – Bắc Giang bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp:

Quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài hơn quãng đường Hà Nội – Bắc Giang bằng Quãng đường Hà Nội – Ninh Bình trừ đi quãng đường Hà Nội – Bắc Giang.

Lời giải:

Muốn tính độ dài quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài hơn quãng đường Hà Nội – Bắc Giang bao nhiêu ki-lô-mét, ta thực hiện phép tính trừ: 80 – 62 = 18 km. 

Bài giải

Quãng đường Hà Nội – Ninh Bình dài hơn quãng đường Hà Nội – Bắc Giang số ki-lô-mét là:

80 – 62 = 18 (km)

Đáp số: 18 km.

Câu 5 (Bài 69, tiết 1) trang 103, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Phương pháp:

Thực hiện tính theo chiều mũi tên rồi viết kết quả thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Em thực hiện cộng, trừ lần lượt từ trái sang phải và được các kết quả như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan