Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 69 tiết 3 trang 105 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

a) Tổng của 46 và 38 là: b) Hiệu của 81 và 57 là: Viết chữ số thích hợp vào ô trống. Mai cân nặng 25 kg, Mi cân nặng 16 kg. Hỏi Mai cân nặng hơn Mi bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 1 (Bài 69, tiết 3) trang 105, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Tổng của 46 và 38 là:

A. 84

B. 85

C. 74

b) Hiệu của 81 và 57 là:

A. 34

B. 24

C. 42

c) Kết quả tính 58 + 5 – 29 là:

A. 84

B. 85

C. 74

d) Kết quả tính 44 – 6 + 46 là:

A. 38

B. 84

C. 85

Lời giải:

a) 46 + 38 = 84 nên em khoanh A

b) 81 – 57 = 24 nên em khoanh B

c) 58 + 5 – 29 = 63 – 29 = 34 nên em khoanh C

d) 44 – 6 + 46 = 38 + 46 = 84 nên em khoanh B

Câu 2 (Bài 69, tiết 3) trang 105, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Em thực hiện cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái, từ chữ số hàng đơn vị đến chữ số hàng chục.

Em điền kết quả như sau:

Câu 3 (Bài 69, tiết 3) trang 105, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

>; <; =?

56 …… 34 + 19

94 – 27 …… 48 + 25

36 …… 82 – 46

48 + 45 …… 94 – 5 

Lời giải:

Em thực hiện tìm kết quả phụ của mỗi phép tính rồi lần lượt so sánh các số từ trái sang phải.

Em điền kết quả như sau

56 > 34 + 19

            53

94 – 27 < 48 + 25

  67              73

36 = 82 – 46

           36

48 + 45 > 94 – 5

    93          89 

Câu 4 (Bài 69, tiết 3) trang 105, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Mai cân nặng 25 kg, Mi cân nặng 16 kg. Hỏi Mai cân nặng hơn Mi bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Ta lấy số cân nặng của Mai trừ đi số cân nặng của Mi sẽ tìm ra Mai nặng hơn Mi bao nhiêu ki-lô-gam.

Bài giải

Mai cân nặng hơn Mi số ki-lô-gam là:

25 – 16 = 9 (kg)

Đáp số: 9 kg

Câu 5 (Bài 69, tiết 3) trang 105, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Em thực hiện cộng, trừ lần lượt từ trái sang phải và điền được kết quả như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan