Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 70 tiết 3 trang 109, 110 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 10 phiếu

a) Tổng của 567 và 329 là: b) Hiệu của 783 và 65 là: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số.

Câu 1 (Bài 70, tiết 3) trang 109, 110 VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Tổng của 567 và 329 là:

A. 886

B. 896

C. 986

b) Hiệu của 783 và 65 là:

A. 718

B. 728

C. 133

c) Kết quả tính 653 + 74 – 60 là:

A. 727

B. 767

C. 667

Lời giải:

a) 567 + 329 = 896. Em khoanh vào B

b) 783 – 65 = 718. Em khoanh vào A

c) 653 + 74 – 60 = 727 – 60 = 667. Em khoanh vào C

Câu 2 (Bài 70, tiết 3) trang 110, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Câu 3 (Bài 70, tiết 3) trang 110, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Nam cao: 121 cm

Việt cao: 117 cm

Nam cao hơn Việt: …… cm?

Lời giải:

Để biết Nam cao hơn Việt bao nhiêu xăng-ti-mét, em lấy số đo chiều cao của Nam trừ đi số đo chiều cao của Việt.

Bài giải

Nam cao hơn Việt số xăng-ti-mét là:

121 – 117 = 4 (cm)

Đáp số: 4 cm.

Câu 4 (Bài 70, tiết 3) trang 110, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết chữ số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Thực hiện phép tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vi, hàng chục, hàng trăm

Câu 5 (Bài 70, tiết 3) trang 110, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Tìm tổng của số bé nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số.

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: ……

Số bé nhất có ba chữ số là: ……

Tổng của hai số trên là: ……………………

Lời giải:

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102

Số bé nhất có ba chữ số là: 100

Tổng của hai số trên là: 102 + 100 = 202

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan